Çanakkale

MUHAMMED İKBAL’İN RÜYASI VE ÇANAKKALE

Hindistan’daki Müslümanların kurtuluşunu ilk dile getiren ve halkı uyandıran İkbal… Ve bizler için belki çok daha önemlisi, Kurtuluş Savaşı’ndaki o maddi olarak naçar olduğumuz dönemde Pakistan halkın…ı bize yardım için örgütleyen ve o güzel halkın güzel insanlarının bize ellerinde ne var ne yoksa göndermelerini sağlayan İkbal…
Ben, yıllar önce dinlediğim ve beni hâlâ etkileyen, gözümde İkbal’i ve akabinde Pakistan’ı değerli kılan, İkbal’in gördüğü bir rüyayı size aktarmak istiyorum. Ecdadımız çeşitli cephelerde savaşırken İkbal gece rüyasında Efendimiz(asm)’i görür. Efendimiz sorar;
—Ya ikbal bana ne hediye getirdin? İkbal elindeki kan dolu bardağı göstererek: —Müslüman Türk askeri senin için Çanakkale’de kanını döküyor, bu bardakta sana onların kanını getirdim ya Resulallah, der.
Efendimiz bardağı alır, duasını yapar. Sabah kalkar kalkmaz Lahor Meydanı’na gidip halkına bir konuşma yapan İkbal, onların biz Anadolu’daki Müslümanlar için fedakâr yardımlarına vesile olur.   Pakistan Halkının kadınlı erkekli maddi yardımlarda bulunarak yardımımıza koşmuşlardır.
Pakistan’da Camilerden, kadınlardan ve okullardan büyük bir seferberlik düzenlenerek toplanan para doğrudan İtalyan bankaları kanalıyla Mustafa Kemal’in hesabına gönderilmiştir. Pakistan Halkının (daha doğrusu o zamanki Hindistan’daki Müslüman Halkın) bu maddi yardımlarda bulunmasının tek nedeni Halifeliğin zor durumda olması ve esaret altına girme tehlikesiydi.